Realtime prestatie-indicatoren

Grafische weergave van uw data, afgezet tegen uw doelstellingen.

Meten is weten. Bij het (digitaal) verzamelen van gegevens via bijvoorbeeld webformulieren staat u voor de volgende uitdaging: welke conclusies trek ik uit deze grote groep data? Wat zijn de resultaten vergeleken met de doelstellingen?
Met het onderdeel prestatie-indicatoren geeft u realtime weer hoe de actuele situatie zich verhoudt tot uw doelstellingen. U kunt tijdig reageren en de status eenvoudig delen met uw collega’s.

Samengevat

De module prestatie-indicatoren biedt een helder, visueel inzicht in de (kwaliteits)status van uw organisatie. In een dashboard wordt, met realtime informatie, de actuele situatie afgezet tegen door u zelf bepaalde doelstellingen en weergegeven in een grafiek, meter of chart.
 
Het dashboard geeft ook inzage in historische resultaten, bijvoorbeeld om de trendlijn te bepalen. De gegevens komen bijvoorbeeld uit ERP- of zorgsystemen of uit ingevulde digitale (web)formulieren.
Online, realtime informatie
KPI’s in dashboards
Informatie uit externe databases
Trendline inzichtbaar
Eenvoudig en laagdrempelig