Overzichtelijk procesmanagement

Interactieve processen op het web.

Procesmanagement wordt eenvoudig met interactieve stroomschema’s en organogrammen. ManualMaster zet MS Visio-bestanden om in HTML en voorziet ze van intelligentie, zoals hyperlinks naar andere (primaire en secundaire) processen, ondersteunende documenten en/of beschrijvingen met de bijhorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Zo heeft de lezer alle informatie voor een taak bij elkaar en zijn processen makkelijk te beheren en te controleren. Door gerelateerde documenten te koppelen, blijft een procesbeschrijving up-to-date en wordt procesmanagement een kwestie van actualiseren.

Samengevat

Met MS Visio maakt u elk processchema op in uw eigen lay-out, met de door u gewenste symbolen. Uw collega’s gaan via hyperlinks snel naar gerelateerde informatie of vragen een processtap op. In deze processtap is direct te zien wie verantwoordelijk is (bijvoorbeeld een RASCI-model), welke normen gekoppeld zijn en welke documenten, processen en formulieren bij deze processtap horen.
Digitaal schakelen tussen processen en documenten
Eenvoudig gebruik via MS Visio
Consistente hyperlinkcontrole
Vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Cross reference overzichten