Intelligente formulieren

Online invullen, doorsturen en monitoren van webformulieren.

Formulieren vormen een belangrijk onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem. Met ManualMaster webformulieren maakt u in een handomdraai digitale formulieren.
Voorzie de formulieren van logica, zoals verplichte velden, het automatisch ophalen van data uit andere systemen, calculaties en toegangsbeheer.
Koppel een workflow (met afhankelijkheden) aan de formulieren. Het webformulier wordt automatisch door uw organisatie verstuurd.
De resultaten krijgt u in overzichtelijke rapportages gepresenteerd. Met slimme filters maakt u van de ontvangen informatie een rapport.
Denk aan een checklist of een aanvraagformulier en natuurlijk voor de afdeling kwaliteit aan melding, afhandeling en sturing van klachtenformulieren, afwijkingen, incidenten, audits, risico-inventarisaties etc.

Samengevat

Ook bij de module webformulieren staat gebruikersgemak voorop. U maakt de formulieren eenvoudig in MS Word.
Voor al uw ‘kwaliteitsformulieren’ zijn er templates, zoals voor klachten, afwijkingen en risico-inventarisaties. De VerbeterCyclus van ManualMaster voorziet in al deze registraties en geeft u online actie-overzichten.
Elk denkbaar formulier digitaliseren
Logica toepassen
Workflow met afhankelijkheden
Overzicht van status en acties
Filterbare rapportage